Od Komańczy do Bystrego

TRASA NAMIOTOWA
Prowadzący: Maciek Kubacki (tel. 783 14 96, proszę chętnych na trasę o kontakt; gdyby mnie nie było ? zostawić swój namiar), Piotr Hofman (tel. 646 1152)
Termin: 18.09 (piątek) ? 27.09 (niedziela)

Start: 18.09, godz. dw. Warszawa Wchodnia

18.09 Wyjazd pociągiem zagórzanśkim z dworca W-wa Wschodnia, bilety do Zagórza
19.09 Zagórz => Komanćza ? Dołżyca ? Garb S´ redni ? Siwakowska Dolina ? Łupków
20.09 Łupków ? Zubeńsko ? Smolnik ? Maguryczne ? Przeł. Żebrak
21.09 Przeł. Żebrak ? Krąglica ? Maniów ? Matragona (990) ? Solinka ? Solinka Góra
22.09 Solinka Góra ? Hyrlata ? Liszna ? Majdan ? Cisna ? Dołżyca ? przeł. 739 ? Łopienka
23.09 wschód słońca na Korbani (894), Łopienka ? Krzyżówka w Buku ? Sine Wiry ? Jaworzec ? Kobylskie
24.09 Kobylskie ? Wysokie Berdo ? Przeł. Orłowicza ? Smerek ? ? ? Dwernik-Kamień (1004)
25.09 Dwernik-Kamień ? Nasiczne ? przeł. 717 ? Jaskinie ? 717 ? Magura Stuposiańska (1018) ? Widełki
26.09 Widełki ? PKS Pszczeliny => Lutowiska ? Krywka ? Michniowiec ? Bystre
27.09 Bystre ? Jaworniki (908) ? Złobek

Jak widać kawał drogi, ale za to jakże pięknej ? w barwach bieszczadzkiej jesieni. Będą góry, doliny, a w dolinach m.in. koleje i kolejki. W Bieszczadach nie było ich znów aż tak dużo, ale tam, gdzie były (albo dalej są) ? tam się przejdziemy.

Maciek i Piotrek

Tags: