Nowe władze SKPB 2015/2016

walne2015Dnia 25 marca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SKPB Warszawa.

Ustępujący Zarząd przedstawił sporządzone sprawozdanie merytoryczne z działalności SKPB w roku 2014 i sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2014 - 31.12.2014 oraz podsumował swoją kadencję. Swoje sprawozdania przedstawiły również pozostałe organy statutowe Koła - Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

 

 

Ustępujący Zarząd kadencji 2014/2015 przyznał i wręczył nagrody specjalne:

ZŁOTY TREP - za spędzenie największej ilości dni w górach prowadząc wyjazdy SKPB w 2014 r. - dla Mariusza Pietrzaka
ZŁOTY TREP - za poprowadzenie największej ilości wyjazdów SKPB w 2014 r. - dla Stanisława Sobocińskiego
SREBRNY WIBRAM - za poprowadzenie największej ilości uczestników w ramach wyjazdów SKPB w 2014 r. - dla Pawła Łodzińskiego
SREBRNY KRZAL - za spędzenie największej ilości dni w górach z kursantami SKPB w 2014 r. - dla Wojciecha Szczołka
SREBRNY KRZAL - za spędzenie największej ilości dni w górach z kursantami SKPB w 2014 r. - dla Barbary Ciach
ZŁOTY KOMPAS - za koordynację największej imprezy SKPB w 2014 r. - dla Magdaleny Maszewskiej
SREBRNY KOMPAS - za koordynację największej studenckiej weekendowej imprezy SKPB w 2014 r. - dla Katarzyny Stabeusz
ZŁOTY SPRĘŻ - za koordynację największej nowej górskiej imprezy SKPB w 2014 r. - dla Michała Skrzyniarza
ZŁOTY MŁOTEK - za największe prace remontowo-budowlane obiektów SKPB w 2014 r. - dla Jana Barana

Obradujące Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne z działalności SKPB w roku 2014 i sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2014 - 31.12.2014 oraz udzieliło absolutorium z pełnionej funkcji ustępującemu Zarządowi.

Walne Zebranie wybrało nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2015/2016:

Zarząd w składzie:

Krzysztof Chodorowski - Prezes
Joanna Borkowska
Barbara Ciach
Małgorzata Pleban

Komisję Rewizyjną w składzie:

Marcin Drzymała
Piotr Szulewski
Grzegorz Tyliński

Sąd Koleżeński w składzie:

Hanna Nowicka
Jakub Organ
Mariusz Pietrzak
Agnieszka Skieterska
Michał Skrzyniarz

Tags: