Nowe władze SKPB Warszawa 2016/2017

walne2016Dnia 13 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SKPB Warszawa.

Ustępujący Zarząd przedstawił sporządzone sprawozdanie merytoryczne z działalności SKPB w roku 2015 i sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2015 - 31.12.2015 oraz podsumował swoją kadencję. Swoje sprawozdania przedstawiły również pozostałe organy statutowe Koła - Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

 

 
Ustępujący Zarząd kadencji 2015/2016 przyznał i wręczył nagrody specjalne:

ZŁOTY GLOBUS - dla Przewodnika Roku 2015 - Stanisława Sobocińskiego
ZŁOTY TRZEWIK LEWY - dla najbardziej aktywnego nowego Przewodnika SKPB w 2015 r. - Grzegorza Zająca
ZŁOTY TRZEWIK PRAWY - dla najbardziej aktywnego nowego Przewodnika SKPB w 2015 r. - Mateusza Piotrowskiego
ZŁOTY PANTOFELEK - za zorganizowanie najbardziej roztańczonej imprezy SKPB w 2015 r. - dla Aleksandry Nikiel
ZŁOTY KOZACZEK - za zorganizowanie najbardziej roztańczonej imprezy SKPB w 2015 r. - dla Piotra Bonika
ZŁOTY SPRĘŻ - za zorganizowanie największej imprezy SKPB w 2015 r. - dla Jarosława Chodkowskiego
ZŁOTA DESECZKA - za wzorowe koordynowanie remontów na Bazie w Regetowie w latach 2014-2015 - dla Agnieszki Czarneckiej
ZŁOTA MYSZKA - za wieloletnie wzorowe adminowanie stroną internetową SKPB - dla Adama Leszczyńskiego
ZŁOTA TRZEPACZKA - za ożywianie listy dyskusyjnej i wzorowe bicie piany - dla Piotra Malca

Obradujące Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne z działalności SKPB w roku 2015 i sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2015 - 31.12.2015 oraz udzieliło absolutorium z pełnionej funkcji ustępującemu Zarządowi.

Walne Zebranie wybrało nowe Władze Stowarzyszenia na kadencję 2016/2017:

Zarząd w składzie:

Marcin Błoński - Prezes
Agnieszka Szudarska - Skarbnik
Jacek Czaplicki - Sekretarz
Joanna Borkowska
Krzysztof Chodorowski
Katarzyna Stabeusz
Wojciech Szczołek

Komisję Rewizyjną w składzie:

Ewa Perlińska-Kobierzyńska
Bartłomiej Kobierzyński
Piotr Szulewski

Sąd Koleżeński w składzie:

Marcin Błażejczyk
Paweł Gilewski
Jakub Organ
Małgorzata Pleban

Tags: