III Spotkanie Karpackie 2015/2016

O ŁOPIENCE SŁÓW KILKA, CZYLI DZIEJE ODBUDOWY CERKWI

 
Podczas pierwszego w 2016 roku Spotkania Karpackiego swoją prelekcję wygłosi Zbigniew Kaszuba, który przedstawi kolejne etapy przedsięwzięcia polegającego na odbudowie siłami społecznymi zespołu cerkiewnego w Łopience – bieszczadzkiej wsi nieistniejącej od blisko 70 lat. Kustosz łopieńskiego sanktuarium opowie nie tylko o materialnej odbudowie obiektów zespołu cerkiewnego, ale także o przywracaniu świątyni jej funkcji kultowych oraz o wypełnianiu tego miejsca nową, współczesną treścią. Słuchacze dowiedzą się o ludziach, którzy swoją pracą i entuzjazmem przyczynili się do przywrócenia cerkwi jej dawnego wyglądu i o trudnościach, które trzeba było po drodze pokonać. Opowieść będzie zilustrowana licznymi zdjęciami oraz fragmentami filmów.

Serdecznie zapraszamy w piątek 15 stycznia 2016 roku o godz. 18 do Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy Al. Na Skarpie 27.

Szczegóły na stronie www.karpaccy.pl

Tags: