Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków - 9.04.2013

Realizując wolę walnego zebrania członków Koła z 9 marca 2013 zwołujemy Nadzwyczajne Walne Zebranie członków.

Zapraszamy Was we wtorek 9 kwietnia 2013 do sali 308 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1). Zebranie rozpocznie się o 18:30, a w przypadku braku obecności połowy członków zwyczajnych podczas I terminu, termin II rozpocznie się o 18:45.

Obrady będą dotyczyły chaty w Teodorówce oraz finansów SKPB. Poniżej planowany porządek obrad:

 

 

 

1. Otwarcie zebrania przez Prezes Stowarzyszenia Studenckie Koło
Przewodników Beskidzkich w Warszawie Katarzynę Stabeusz
2. Wybór protokolanta;
3. Wybór komisji skrutacyjnej;
4. Wybór komisji mandatowej;
5. Wybór komisji wnioskowej;
6. Dyskusja nad przyszłością kołowej chaty w Teodorówce;
7. Dyskusja nad celami i sposobami wydatkowania funduszy Koła;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia SKPB Warszawa przez Prezes Stowarzyszenia.

 

Przedmiotem obrad będą sprawy istotne dla działalności Koła i od lat budzące kontrowersje, dlatego serdecznie zachecamy do uczestnictwa!

 

Zapraszamy

Zarząd SKPB Warszawa

Tags: