Walne zebranie członków SKPB Warszawa - 13.03.2012

wal_3W imieniu Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa zapraszamy członków naszego Koła na coroczne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Zebranie odbędzie się dnia 13 marca 2012 roku (wtorek), w sali 307, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (Pl. Politechniki 1) w Warszawie.

 

Walne zebranie rozpocznie się o godz. 19.00 (I termin),  a w przypadku braku obecności połowy zwyczajnych członków Koła podczas I terminu, zacznie się w II terminie o godz. 19:15.W programie zebrania m.in.:

  • prezentacja sprawozdań merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w 2011 roku
  • prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  • wybór nowych władz Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2012/2013
  • przedstawienie nowych przewodników przyjętych do Koła w ostatnim roku

Czynne prawo wyborcze podczas walnego zebrania mają zweryfikowani członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, czyli osoby, które w danym roku poprowadziły minimum 5 dni dniówek przewodnickich na imprezach Koła lub aktywnie brały udział w działalności SKPB i zostały zweryfikowane przez Zarząd, a także nowoprzyjęci przewodnicy SKPB. Również członkowie honorowi oraz wszysy członkowie zwyczajni, którzy nie zostali zweryfikowani, lecz opłacili składkę członkowską mogą wybierać władze SKPB.

 

Zweryfikowani członkowie zostali powiadomieni o walnym zebraniu pocztą elektroniczną.

 

W imieniu Zarządu SKPB Warszawa

Krzysztof Lisak
Prezes SKPB Warszawa

Tags: