Image Slider - Eskapebolino 2021

Zasady

Najważniejsze zasady w pigułce. Więcej w Zasady punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK

1. Celem zespołu jest pokonanie pieszo trasy i odnalezienie Punktów Kontrolnych zaznaczonych na mapie, dostarczonej przez organizatora. Na pokonanie trasy uczestnicy mają wyznaczony pewien limit czasu (taki aby trasę móc pokonać marszem) + limit spóźnień. W pierwszej kolejności liczy się dokładność pokonania trasy (jak najwięcej poprawnie potwierdzonych punktów). Dopiero przekroczenie limitu czasu skutkuje punktami karnymi za czas (1 punkt karny za każdą minutę w limicie spóźnień, oraz 10 punktów karnych za każdą minutę powyżej limitu spóźnień. Np. jeżeli limit czasu wynosi 100 minut i limit spóźnień 20 minut a zawodnik pokona trasę w 125 minut to otrzyma 70 punktów karnych (20* 1 w limicie spóźnień i 5*10 powyżej limitu spóźnień). 

2. Punkt Kontrolny jest charakterystycznym miejscem w terenie. Punkt Kontrolny oznaczony jest tzw. lampionem, czyli kartką biało-czerwoną wielkości A4 z dwuznakowym kodem np. C7. 

3. Odnalezienie Punktu Kontrolnego należy potwierdzić na karcie startowej. Przez poprawne potwierdzenie rozumie się wpisanie w pierwszą wolną kratkę na karcie startowej numeru punktu i dwuznakowego kodu za pomocą kredki świecowej znajdującej się przy lampionie. W przypadku braku kredki przy lampionie (np. ktoś urwał, zdarza się) potwierdzenia nalezy dokonać własnym długopisem. 

Brak potwierdzenia Punktu Kontrolnego to 90 punktów karnych. 

4. Mapy szczególnie w kategoriach TU i TZ będą przekształcone, mogą być niepełne, pocięte, rozciągnięte, w zmiennej skali, obrócone, całe mapy lub jej elementy mogą być odbiciem lustrzanym. 

5. Na trasach, szczególnie TU i TZ mogą pojawić się punkty stowarzyszone. Punkty stowarzyszone mogą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 2mm w skali mapy od szukanego punktu charakterystycznego (np. jeśli skala mapy wynosi 1: 10 000 to Punkt Stowarzyszony nie może stać bliżej niż 20m od poszukiwanego punktu charakterystycznego). Potwierdzenie punktu stowarzyszonego zamiast poprawnego skutkuje otrzymaniem 25 punktów karnych. 

6. Na trasach mogą pojawić się tzw. LOP czyli Linie Obowiązkowego Przejścia. Jest to kawałek trasy, który trzeba przejść od początku do końca. Na LOPie mogą być ustawione Punkty Kontrolne - niewiadomo gdzie, ale wiadomo ile ich będzie. Punkty te muszą być dobrze widoczne z drogi (i ustawione maksymalnie do 5m od środka drogi).  Za brak potwierdzenia punktu na LOP zawodnik otrzymuje 60 punktów karnych, za punkt stowarzyszony do LOP - 15 punktów karnych.

Tags: