Góry i doliny po mojemu

Prowadzący: Adaś Panasik
Termin: 1.V - 04.V
Start:

1.V Gorlice PKP godz. 6:45 (po przyjeździe skomunikowanych pociągów z Warszawy)

Rodzaj trasy:stodołowa
1.V Gorlice >>> Bartne - Magurycz - Dziamera - Wirchne - Rotunda - Regetów
2.V Regetów - Jaworzyna Konieczniańska - Przeł. Regetowska - Wysowa - Kozie Żebro - Regetów
3.V Regetów - Skwirtne - Kwiatoń - Hańczowa - Ropki
4.V Ropki - Biała Skała - Ostry Wierch - Przeł. Pułaskiego - Lackowa - Bieliczna - Izby - Tylicz >>> Krynica

Każdy z nas ma jakieś miejsce, do którego zawsze chętnie wraca. Dla mnie takim miejscem jest Beskid Niski, którego góry i doliny zauroczyły mnie przy pierwszym spotkaniu. Zapraszam wszystkich na niesamowitą wędrówkę, w czasie której postaramy się odwiedzić kilka cudownych miejsc, przejść przez Skrzydlącą się bramę Lackowej, obejrzeć Cerkwi banie rozłożyście złote i być może odnaleść Bukowy Dom w Górach.

Adaś

P.S. Koniecznie zabierzcie śpiewniki i instrumenty!

Tags: