Magury '04

MAGURY '04
Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie, ISSN 1505-4993, format A5, 175 stron, nakład 1000 egz., Warszawa 2004, 171 publikacja SKPB Warszawa.

Pozycja dostępna do zakupu. Zamów już teraz. Koszt: 12 zł. 

Spis treści
Od redakcji
Fedor Gocz Asymilacja: wynarodowienie i polonizacja Łemków w Polsce
Paweł Przybylski Łemkowszczyzna bez Łemków
Michał Wirchniański Ksiądz Andrzej Złupko
Robert Drobysz Ratowanie zapomnianej przeszłości
Tadeusz M. Trajdos Bardiowska pracownia malarska na pograniczu Galicji i Górnych Węgier w 3. ćwierci XIX wieku
Mirosław Łopata Cmentarz wojenny nr 91 w Gorlicach
Urszula Janicka-Krzywda Święty Jerzy - pogromca zła
Stanisław Kryciński Bastiony w Dukli
Stanisław Kryciński Dawna Klimkówka
Mirosław Łopata Szukajcie, a znajdziecie... coś innego
Tomasz Mleczek Nietoperze w Beskidzie Niskim
Tomasz Mleczek Jaskinia Słowiańska
Tadeusz Kiełbasiński Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 2003 roku
Varia

 

Tags: